معرفی حراست دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران

با حضور دکتر میرز ایی حیدری رییس دانشگاه ازاد اسلامی استان ایلام وحاج آقا  مهاجرمهدوی  راد رییس نهاد رهبری در دانشگاههای آزاد استان ایلام.دکتر حیاتی رییس واحد دهلران .رییس حراست واحد ایلام و کارکنان و اعضای هیات علمی مهدی احمدی به عنوان حراست جدید واحد دهلران معرفی گردید

اطلاعات تماس

شهرستان دهلران-..............
تلفکس : ..................
تلفن:...............
پست الکترونیک :

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group